Reviews

Saskia is een enthousiast persoon en prettig om voor een groep leerkrachten uit het basisonderwijs voor een studiedag te consulteren. Leerkrachten zijn (positief) kritische mensen. Hoe krijg je ze mee? Saskia lukt het om hen allemaal te laten meedoen, meedenken en in beweging te krijgen. Dat is een kunst apart. Die kunst beheerst Saskia. Ze weet mensen te raken met beeldmateriaal, oefeningen, mensen in beweging te krijgen en na te denken. Ook die leerkracht die onderuit zit doet uiteindelijk mee. Saskia, je hebt een mooie trainingsmiddag achtergelaten door een goede voorbereiding en een inspirerende presentatie en de school weer een denkstap verder gebracht. Hartelijk dank voor jouw inbreng.

Hanneke de Frel - Directeur Prinses Maximaschool

Ik werk als interim manager in het onderwijs en heb nu voor de eerste keer met Saskia Klaaysen samengewerkt. Het betrof een teambuildingstraject van in totaal vijf sessies. Al bij de intake gaf Saskia blijk van een grote mate van interesse in de deelnemers, zowel als individu maar ook als collectief en team. Saskia is in staat om snel een analyse te maken en hierop met maatwerk in te spelen. Hiermee komt ze ook tegemoet aan de wensen van de opdrachtgever. Het mooie van dit traject was dat er zowel met het team als collectief als ook met individuele personeelsleden is gewerkt. Tijdens de teamsessies gaf Saskia in hoge mate blijk van betrokkenheid en empathie maar ook van ervaring en deskundigheid waarbij ze tevens haar doelen voor ogen houdt en deze ook voor een groot deel realiseert. Daarbij schuwt ze niet om mensen met zichzelf en hun gedrag te confronteren. Tegelijkertijd is Saskia aangenaam in de omgang en is haar wijze van communiceren plezierig en duidelijk. Tevens schrijft Saskia tussentijds en aan het einde van het traject duidelijke rapportages met bevindingen en aanbevelingen. Dit zijn voor de manager en/of opdrachtgever waardevolle documenten om daarmee de voortgang en het beleid mede vorm te kunnen geven. april 2015

Gerold Baan - Interim Manager

Saskia is naast een goede coach en vakvrouw met enorm veel kennis ook een plezierig mens met heldere principes. Alles is tot in de puntjes voorbereid als het haar werk betreft. Daarnaast is Saskia enorm betrokken bij de deelnemers door te luisteren en met haar vragen de juiste snaar te raken. Je voelt dat wat zij zegt ook echt "uit het hart" komt en oprecht gemeend is. Wat een kado om bij haar een workshop te mogen volgen!!

Norbert Leijtens - De Broekriem

In de diverse trajecten die we samen met Saskia hebben mogen vormgeven ben ik onder de indruk geraakt van haar power en doortastendheid welke ze op natuurlijke, edoch onnavolgbare, wijze tentoonspreidt. De groepen zijn niet altijd even makkelijk en open doch in de loop van de dag volgt er altijd resultaat. De grootste impact is er echter op lange termijn en binnen de ondernemingen waarvoor we werken. In de praktijk blijkt overigens wel dat veel deelnemers achteraf niet kunnen duiden of niet scherp hebben wat die impact was en wat het hen exact heeft opgeleverd. Geen omissie in de aanpak van Saskia in mijn ogen doch inherent aan de werkvormen en horende bij de verandercurve en het veranderproces dat doormaakt wordt. Wetende dat er nog vele prachtige trajecten gaan volgen…!!

Paul van Heugten - De Staat van Zaken

Ik heb Saskia leren kennen als een zeer ervaren professionele coach met een enorme hoeveelheid ervaring, de kennis van vele methodieken en een flinke dosis humor. Saskia is in staat om zeer snel een rustige, veilige setting te creëren waarbinnen je jezelf als mens echt kunt laten zien, makkelijk kwetsbaar kunt opstellen, zonder oordeel.. Of het nu gaat om individuele sessies voor jou als ondernemer of groepsessies voor management / medewerkers. Onbewust gedrag, weerstand en patronen, ze worden feilloos blootgelegd en bieden je zo enorm veel inzicht en tegelijkertijd de kans om te groeien en nieuwe paden te bewandelen. Ze werkt doelmatig en oplossingsgericht waardoor je in de praktijk de verworven inzichten direct kunt inzetten. Ik heb inmiddels al een aantal keren met haar mogen (samen)werken en ben enorm trots dat wij deel uit maken van elkaars netwerkorganisatie.

Lonneke van Schijndel - De Staat van Zaken